சிங்கப்பூர் தமிழர் இயக்கம்

“அண்ணா இல்லம்”
 35A நோரிஸ் சாலை, சிங்கப்பூர் -208277   தொலைபேசி:62938541 தொலைப்பிரதி:62910595 இணையத்தளம்:www.thamizhareyakkam.org

64வது பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் (2018-2020)

வ.எண் பெயர்பொறுப்பு
1 திரு ரெ செல்வராஜூ தலைவர்
2திரு நா நாராயணசாமி பொதுச்செயலாளர்
3திரு சா முகமது முஸ்தாபா பொருளாளர்
4திரு மா இளங்கோவன்முதலாம் துணைத்தலைவர்
5 திரு நா அப்துல் ரஹீம் இரண்டாம் துணைத்தலைவர்
6திரு வீ காசிநாதன்முதலாம் துணைப்பொதுச்செயலாளர்
7 திரு பெ நமசிவாயம் இரண்டாம் துணைப்பொதுச்செயலாளர்
8 திரு பாலமுருகன் டி துணைப்பொருளாளர்
9திரு சு சிங்காரம்வெளியீட்டுச்செயலாளர்
10 திருமதி வே தவமணிகல்விகுழுச்செயலாளர்
11 திரு ரா விவேக் கலாச்சாரச்செயலாளர்
12திருமதி மு சிவசங்கரி மகளிர் பிரிவுசெயலாளர்
13 திரு த இளம்பரிதி இளைஞர் அணி செயலாளர்
14திரு பா தமிழ்வாணன் விளையாட்டுக்குழு செயலாளர்
15 திரு இளஞ்செழியன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
16திருமதி புவேனஸ்வரி பொதுக்குழு உறுப்பினர்
17 திரு ஜெயந்தன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
18திரு கிருபாகரன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
19திரு அ கபிலன்பொதுக்குழு உறுப்பினர்
20 திரு பார்த்திபன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
21 திரு சு விசுவலிங்கம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
22 திரு சி ஜெயக்குமார் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
23 திரு வீ செந்தமிழ்செல்வன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
24 திரு ரா சாமிநாதன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
25 திரு கு உதயசூரியன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்
26திரு அன்பரசன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்

Copyright @ Singapore Thamizhar Eyakkam @ 2013           |   Contact Us